top of page

Polarizačná terapia

o Polarizačnej terapií

Podstatu systému tvorí optický systém. Obsahuje halogénový svetelný zdroj, ktorý vyžaruje špecialne svetlo o vlnovej dĺžke od 400nm do 2000nm (štandardný halogénový zdroj vyžaruje od 400nm do max. 700nm). Polarizačná terapia zahŕňa viditeľný rozsah svetla a len malú časť infračerveného spektra. Neobsahuje žiadne UV žiarenie, RTG, RAD, kozmické alebo gama žiarenie ani mikrovlnné žiarenie. Pomocou Brewstelerového zrkadla sa dosiahne až 95% polarizácia ošetreného miesta pri polarizačnej terapií a pritom nemá žiadne vedľajšie nežiadúce účinky. 

 

Pri polarizácií sa využíva široké vlnové pásmo a prenáša sa menej energie v porovnaní s laserovým svetlom, ktoré využíva úzku šírku vlnového pásma a prenáša veľké množstvo energie. Svetlo pri polarizačnej terapií je inkoherentné, teda mimofázové, čo znamená, že vlny dosahujú svoj vrchol a preto intenzita svetla nekolíše. Ošetrené miesto je teda vystavené stabilnej intenzite pri aplikácií nižšieho stupňa energie. Pri polarizácií sa teplota pokožky môže navýšiť až o 3°C kedy začína v tele pracovať biostimulačný pozitívny efekt a fotomodulácia krvy. Počas fotomodulácie krvy sa optimalizuje imunitná reakcia našej krvy a biopozitívny účinok zo svetla sa prenáša do krvy a tak prechádza do celého tela. 

 

Hlavné účinky pôsobenia polarizačnej terapie:

 • urýchlenie regenerácie buniek a naštartovanie hojivých procesov

 • protizápalové účinky

 • zmiernenie bolesti (analgetický účinok)

 • rozšírenie ciev a lepšie prekrvovanie exponovanej oblasti

 • odstránenie podliatin (protiedémový účinok)

 • odstránenie zvýšeného svalového napätia (myorelaxácia)

 • posilnenie a stabilizácia kostného a väzivového tkaniva (kĺby, chrupavky)

 • posilnenie a zlepšenie imunitného systému

 • stabilizácia krvného tlaku

 • harmonizácia vegetatívneho nervového systému

 

Polarizačnú terapiu preto odporúčame pri:

 • problémy s tkanivom

 • hlbkovej bolesti

 • problémoch na povrchu pokožky

 • problémoch s kĺbmi

 • problémoch s chrbticou

 • oslabenej imunite

 • rehabilitácií organizmu po prekonaných chorobách a úrazoch

 • problémoch s očami

 • gynekologických ťažkostiach

 • urologických ťažkostiach

 • neurologyckých tažkostiach

 • ušných, nosných a krčných ťažkostiach

 • stomatologických ťažkostiach

 • traumatologických ťažkostiach

 • dermatologických ťažkostiach

 • ťažkostiach žažívacieho ústrojenstva

 • pediatrických indikáciach

 • reumatických ochoreniach

 • unáve a vyčerpanosti

 

Polarizačnú terapiu doporučujeme skombinovať s našou ktoroukoľvek troj alebo štvor krokovou kozmetickou kúrou...

bottom of page